Privacy Policy

SB4U Coaching begrijpt dat u uw persoons gegevens niet met iedereen wilt delen. Daarom gaat SB4U Coaching zorgvuldig om met deze informatie. SB4U Coaching houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). SB4U Coaching heeft uw gegevens wel nodig om u goed te kunnen helpen. In deze verklaring legt SB4U Coaching uit welke gegevens SB4U Coaching van u nodig heeft en waarvoor SB4U Coaching deze gebruikt.

 

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om een account aan te kunnen maken, zodat u toegang heeft tot de door u gekozen SB4U online cursussen. Voor het aanmaken van de account wordt van u de volgende gegevens gevraagd:

  • Uw Email adres
  • Uw Voornaam
  • Uw Achternaam
  • Een Wachtwoord

Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het aanmaken van een account.

Uw e-mailadres wordt gebruikt om u door te geven of de betaling van een door u gekozen SB4U online Cursussen is ontvangen en om u toegang te geven tot een van de SB4U Online Cursussen.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. Deze toestemming kunt u vervolgens op ieder moment en zonder opgaaf van redenen intrekken.

SB4U Coaching heeft op geen enkele wijze de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, ook niet als zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. SB4U Coaching kan echter helaas niet controleren of een bezoeker minderjarig is en daarom raadt SB4U Coaching ouders of voogd aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen teneinde te voorkomen dat gegevens over minderjarigen door SB4U Coaching worden verwerkt.

Naast deze persoonsgegevens verkrijgt SB4U Coaching gegevens over u doordat u gebruik maakt van de website van SB4U Coaching. Deze gegevens stellen SB4U Coaching in staat om direct-marketingactiviteiten uit te voeren, zoals, maar niet beperkt tot, Facebookacties. Op haar website maakt SB4U Coaching gebruik van tools om het gebruik van onze website te analyseren, een en ander onder de voorwaarden zoals opgenomen in ons cookiebeleid.

 

Inzage, wijzigen, verwijdering, geen prijs stelt op verwerking van persoonsgegevens

Op basis van de AVG heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien en SB4U Coaching te verzoeken deze persoonsgegevens te rectificeren of te verwijderen. Hiervoor, en voor overige vragen rondom het privacy beleid van SB4U Coaching kunt u contact opnemen met Sharita Bissumbhar via het e-mail adres: info@martijns2.sg-host.com. Indien u op verwerking van bepaalde gegevens geen prijs stelt, kunt u dit ook via info@sb4ucoaching. nl aangeven.

 

Verstrekking persoonsgegevens aan andere partijen

Uw gegevens worden niet aan derden verkocht en zullen uitsluitend verstrekt worden om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van SB4U Coaching, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Beveiligingsmaatregelen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons: info@martijns2.sg-host.com

 

Bewaartermijn

Uw gegevens worden voor een periode van 4 maanden bewaard, tenzij u zich opnieuw aanmeldt via onze website. Indien u zich niet meer aanmeldt na 4 maanden, worden uw gegeven automatisch verwijderd.

 

Cookies

SB4U Coaching maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Cookies hebben een puur technische functie. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te optimaliseren. Daarnaast verzamelt SB4U Coaching anonieme statische gegevens om de website te kunnen analyseren en te verbeteren. Door op “Accepteer cookies” te klikken, gaat u ook akkoord met het plaatsen van alle cookies die het voor u mogelijk maken om items van SB4U Coaching te kunnen delen op social media en om advertenties te kunnen zien die goed zijn afgestemd op uw persoonlijke interesses. Bij uw eerste bezoek aan de website van SB4U Coaching heeft SB4U Coaching u al geïnformeerd over deze cookies en

heeft SB4U Coaching u om toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Contact

SB4U Coaching Sharita Bissumbhar

E-MAIL ADRES: info@martijns2.sg-host.com