Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE CURSUSSEN

SB4U Online Cursussen opgesteld door Sharita Bissumbhar.
Email-adres: inf0@sb4ucoaching.nl
KvK-nummer: 60104988.

U kunt kiezen uit verschillende online cursussen.

Betaling van de online cursussen vindt vooraf plaats via Ideal betaling.
Er vindt geen restitutie plaats nadat de betaling heeft plaats gevonden en u een inlog code heeft ontvangen.

De SB4U Online Cursussen zijn voor eigen gebruik.
De SB4U Online Cursussen mogen niet openbaar gemaakt worden of verveelvoudigt worden op welke wijze dan ook.

Een SB4U Online Cursus dient binnen 4 maanden te worden afgerond.

De SB4U Online Cursussen zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Sharita Bissumbhar stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in de SB4U Online Cursussen.